Visjon og verdier

Vår visjon;
Sol ute, Sol inne

Våre verdier;
Kompetent • Fleksibel • Ordentlig • Personlig

Vi vil spre sol og godt humør til alle våre brukere, både barn og foreldre. Dette stiller krav til oss i en travel hverdag, men vi er svært bevisste på hvem vi er til for. Vi vil ha noe å strekke oss mot og spør derfor våre brukere med jevne mellomrom om hva vi kan gjøre bedre. Vi vil behandle hverandre på samme måte. Vi tror at et godt arbeidsmiljø skaper trivsel og stabilitet. Humør er som kjent smittsomt, både godt og dårlig – da er det viktig å spre det gode humøret.

I tillegg til visjonen, skal våre fire kjerneverdier fortelle alle som jobber i organisasjonen hvordan vi skal opptre internt og eksternt. Våre verdier uttrykker hvordan våre ansatte skal forholde seg til barn, foreldre, medarbeidere og samarbeidspartnere. Barn og foreldre skal møte kompetente voksne som gjør en ordentlig jobb, viser fleksibilitet og er personlige i møtet med barn og voksne.

Barnehagenes planer og Espirastandarder viser hva verdiene innebærer, og hvordan de kommer til uttrykk i praksis.

 

 

Personvern og cookies