Barnehagen vår

Velkommen til Espira Evje barnehage!

Espira Evje består av 3 hus med til sammen 12 avdelinger. Husene heter Skogholtet, Nøtteskogen og Blåveisbakken, og de ligger gjerde mot gjerde.

Alle de tre husene i Espira Evje har 4 avdelinger hver. To av avdelingene er for barn fra 0-3 år og to avdelinger er for barn fra 2,5 – 6 år. På hver avdeling jobber det en pedagogisk leder og to til tre pedagogiske medarbeidere/fagarbeidere.

Vi har et tett samarbeid husene i mellom. Vi samarbeider om aktiviteter for barna fra 4 år og oppover. Hver aldersgruppe har felles turer i nærmiljøet. Fireåringene møtes fast en gang i måneden, mens førskolebarna treffes hver uke. Fireåringene har et felles miljøansvar, de returnerer avfall på miljøstasjoner. Disse gruppene har også faste besøk til Mariehaven eldresenter som ligger i barnehagens nærområde.

Uteområdene til husene grenser til hverandre med porter imellom, og vi har derfor god mulighet til å besøke hverandre.

I barnehagens nærmiljø har vi varierte muligheter for å gi barna ulike opplevelser. Alder, utvikling og trygghet avgjør hvor vi beveger oss. De aller yngste barna har ofte nok med å bli kjent i egen barnehage. Når barna blir større, beveger vi oss videre til nabobarnehagene, skogen rundt barnehagen, og etter hvert enda lenger bort.

Vi går ofte på turer i skoger og parker, som for eksempel til Hamangskogen, Sykehusskogen, Dønskitoppen, Sandvika og Kalvøya. Det arrangeres årlige besøk til steder som for eksempel Sansehuset, bondegårder og Frognerparken. Biblioteket i Sandvika inviterer også til eventyrstunder, som vi deltar på.

I Espira Evje har vi lang og bred erfaring med barn under 3 år. Halvparten av våre avdelinger er rene småbarnsavdelinger. Vi har fokus på tilvenningsperioden, og tilpasser den til det beste for barnet og familien. Vi har en fast kontaktperson som barnet og foreldrene forholder seg mest til i starten. Dette for at overgangen mellom hjem og barnehage, skal bli så trygt som mulig.

Førskoleopplegget er for oss et satsningsområde. Førskolebarna kalles «Skolespira», og består av de eldste barna fra alle tre husene. De møtes to ganger i uka. Den ene dagen har de tilrettelagte pedagogiske aktiviteter innendørs. Disse aktivitetene er skoleforberedende og ledes av pedagoger. Disse aktivitetene følges opp dagen etter da gruppen er ute sammen på tur hele dagen.

Ettersom barna i vår barnehage sokner til ulike skoler ser vi viktigheten av at barna blir godt kjent på tvers av husene. Da er det større mulighet for at de blir kjent med flere barn som skal på samme skole.

Etter nyttår er skolespirene på skiskole og på våren er de på leirskole med to overnattinger.

Les mer om oss i vår årsplan.

 Fakta

  • Åpent 12 måneder i året
  • Åpningstider 7-17
  • Sentralt beliggende i gåavstand fra Sandvika
  • Førskolegruppe – Skolespira 2 dager i uka
  • Stort attraktivt uteområde omringet av skog
  • Fokus på turer og uteliv
  • Bålhytte
  • Fullkost
  • Varmmat alle dager

 

Personvern og cookies