Voggestua

web1

Vi er en småbarnsavdeling med 10 barn mellom 0-3 år, og vi legger stor vekt på å gi barna gode opplevelser gjennom trygghet, omsorg, lek og læring. Ved tilvenning av nye barn er det alltid en fast voksen som er sammen med barn og foreldre den første tiden, for å gjøre starten så trygg og god som mulig. Vi har faste aktiviteter hver uke som: turer, bok- og sangstunder, formingsaktiviteter og temasamlinger – og barna blir «delt» inn i grupper etter alder for å sikre utvikling og progresjon.

Vi bruker nærmiljøet flittig i tursammenheng, bl.a Ole Brum-skogen som ligger tett inntil barnehagens uteområde.

Vi har stabile og erfarne voksne som er opptatt av det enkelte barns utvikling, men som også er opptatt av dynamikken i hele barnegruppen.

Personvern og cookies