Geitebukken

På avdelingen vår er vi opptatt av et inkluderende miljø der det skal være rom for alle og respekt for hverandres ulikheter. Vi jobber med sosial kompetanse med fokus på empati og rolletaking, prososial atferd( positive sosiale holdninger og handlinger som skal hjelpe, anerkjenne og inkludere andre), selvkontroll, selvhevdelse, lek( lekens egenverdi som skiller den fra annen aktivitet med dens rammer og lekesignaler), glede og humor. Vi har stort fokus på alle de ulike lekeformene så som: Rollelek( late som lek), konstruksjonslek, regellek, sanglek med fler, og voksenrollen hvor vi skal tilrettelegge, delta i leken på barnas premisser og veilede i lek.

Vi implementerer de syv fagområdene (spirene) inn i vårt daglige arbeid ved å bruke fagkort eller egne ideer og opplegg til å gi barna gode opplevelsesarenaer.

Geitebukken er glad i å være ute i naturen og nærmiljøet. Vi har turdager for alle barna hvor de blir delt inn i aldersgrupper hvor vi utforsker ulike deler av nærmiljøet.

Vi som jobber på Geitebukken er opptatt av å jobbe etter verdiene våre. Vi er opptatt av å være: Personlige, ordentlige, fleksible og kompetente. Vårt mål er å gi barna en fantastisk start på dagen, skape begeistring og utvikle barna til å bli den beste utgaven av seg selv.

Personvern og cookies