Maurtua

Maurtua er en avdeling med 18 barn fra alderen 2-6 år og 4 voksne. Vi er en en gjeng med godt humør, både store og små.

Vi fokuserer på å gi barna en trygg og positiv hverdag gjennom lek og læring og ved å se det enkelte barns behov der og da.Vi har forskjellige aktiviteter gjennom uken. Noen ganger er barna delt opp i aldershomogene grupper og noe gjør vi felles.Vi har skole- og skoggruppe for førskolebarna på onsdager og torsdager. Dette har vi sammen med Blåveisbakken og Skogholtet. Vi har 4-års gruppe, formings gruppe og turdag, der vi går ofte til Ole Brummskogen vår som ligger rett ved siden av oss. Flere av aktivitetene våre er samarbeide mellom avdelinger på huset, og de to andre barnehagene ved siden av oss. Dette gjør at vi blir kjent med andre barn som vi kanskje skal møte i andre anledninger, for eksempel på skolen.

Vi har middag 2 ganger i uken, smøre frokost hver dag. Og på mandager og torsdager spiser vi havregrøt!

Personvern og cookies