Bjørnehiet

Bjørnehiet er en avdeling med 18 barn i aldersgruppen 2 – 5 år. På avdelingen jobber en pedagogisk leder og to pedagogiske medarbeidere.

Vi vil gi barna trygge og opplevelsesrike dager hvor fokus er rettet mot å legge grunnlaget for utvikling av læringsglede og mestring av sosiale ferdigheter. Barna får mye sang, forming og variert lek i et mangfoldig miljø. De er ute hver dag, og ofte på tur. Da lærer vi barna å vise respekt for naturen. Vår ønske er å se naturen med «miljøbriller». Vi er opptatt av å gi barna utfordringer i forhold til alder og modning, derfor bruker vi mye gruppeinndeling (5 åringer; 4 åringer; og en gruppe med de yngste barna). Men samtidig vet vi at det er av stor betydning, og det er bare positivt, at vi har en barnegruppe som består av barn i ulik alder. De yngre barna får noe å strekke seg etter, og dessuten være sammen med andre som mestrer mer.

Personvern og cookies