Nøtteskogen

Evje-notteskogen

Nøtteskogen er huset “midt imellom”. Barnehagen ligger på ett plan, og har 4 avdelinger med barn mellom 0-5 år. Vi er ca 50 barn og 13 voksne. Vi har to avdelinger for små barn, Bikuben og Ekornstua, og to avdelinger med blandet aldersgruppe, Maurtua og Bjørnehiet.

Vi har et åpent hus, der både barn og voksne går på besøk til hverandre. Alle voksne skal kjenne alle barn. Dette gir trygghet for barna.

Vi samarbeider med Skogholtet og Blåveisbakken om aktiviteter for de eldste barna. Vi har felles opplegg for 5-åringene og 4-åringene. Bikuben og Ekornstua samarbeider om opplegg og turer for sine barn.

Personvern og cookies