Marihøna

Dette vektlegger vi på Marihøna:

 • At alle barn og vokse skal bli sett og hørt.
 • At både barn og vokse skal føle seg ivaretatt.
 • Vokse på avdelingen er kompetente og fleksible.
 • Trygge voksne som bryr seg om barna.
 • Barna skal lære seg de sosiale spillereglene.
 • Barna skal lære seg å bli selvstendige og å løse konflikter.
 • Humør og glede i hverdagen.
 • Utfordringer ut ifra barnas alder.
 • Frilek ute og inne.
 • Positive ute- og turopplevelser.
 • Oppleve begeistring.
 • Et godt foreldresamarbeid.

Vi ser på hver dag som et nytt eventyr hvor vi skal leke sammen, undre over og utforske alt det en barnehagehverdag inneholder.

Personvern og cookies