Humla

Vi er en nysgjerrig og glad gjeng som ser muligheter foran begrensninger.

Vårt viktigste mål er at barna skal oppleve et godt samspill med de andre barna og de voksne på avdelingen.Vi legger stor vekt på trygghet og omsorg i hverdagen, og at barna skal være glade og aktive.

Vi er opptatt av å se og anerkjenne hvert enkelt barn og vi griper tak i de gode øyeblikkene.

I løpet av uka legger vi opp til varierte aktiviteter både ute og inne. Vi jobber med ulike temaer, vi formidler dette til barna gjennom sang ,bilder ,sanseinntrykk ,formingsaktiviteter og deltakende voksne. Vi dokumenterer arbeidet med barna jevnlig, slik at foreldre skal få et godt innblikk i vår hverdag!

Dagene våre består av lek ,trygghet og glede.

Personvern og cookies