Blåveisbakken

Blåveisbakken ligger innerst av de tre husene. Vi har plass til 54 barn i alderen 0-6 år og har følgende avdelinger:

Vi legger vekt på å være mye ute, og deler ofte barna inn i mindre grupper for å få ro og mer nærhet til hvert enket barn.

Personvern og cookies