Barnegrupper

Espira Evje består av 3 hus og til sammen 12 avdelinger. Husene heter Skogholtet, Nøtteskogen og Blåveisbakken, og de ligger gjerde mot gjerde.

Alle de tre husene i Espira Evje har 4 avdelinger hver. To av avdelingene er for barn fra 0-3 år og to avdelinger er for barn fra 1 – 6 år. På hver avdeling jobber det en pedagogisk leder og to pedagogiske medarbeidere.

 

Personvern og cookies