IKT

I Espira Evje får barna mulighet til å bli kjent med digitale verktøy som bl.a nettbrett, PC og kamera. Dette er utstyr som finne på alle avdelinger. Dette brukes blant annet til å spille musikk, som oppslagsverk, til bilder m.m.

Personvern og cookies