Godt foreldre samarbeid

Service og god kommunikasjon er nøkkelen til et godt foreldresamarbeid. Personalet skal i sin daglige kontakt med foreldre, informere om hvordan dagen har vært. Foreldrene skal oppleve et personale som lytter til det de har å si, og som tar dem på alvor. Foreldrene skal føle seg trygge på å ta opp saker med personalet, både ros og ris.
Gjennom Spireportalen kvalitetsikrer vi informasjonen mellom barnehage og hjem.
Vi har et foreldremøte tidlig på sommeren for nye barn som har fått plass kommende høst. Da får de foresatte informasjon om, og omvisning i barnehagen.
Vi har også et foreldremøte på høsten. Dette er for alle foreldre, og inneholder informasjon fra barnehagen og avdelingene. Vi legger også opp til innspill fra foreldrene.

Vi tilbyr to foreldresamtaler i løpet av barnehageåret. På høsten opplyser vi om tilbudet og foreldrene tar selv initiativ. På våren henvender vi oss til alle foreldre.

Vi gjennomfører brukerundersøkelse en gang i året. Den danner grunnlag for arbeidet med kontinuerlig å øke kvaliteten i tilbudet vi gir.

Personvern og cookies